csbghrdanlenfrdeelhugaitnoplptrorugdsrskslessvuk

Čistě osobní stránky o všem možném

Glosář

Jsou věci mezi nebem a zemí, nad kterými je dobré, se alespoň občas zamyslet. 

Jsou věci, které nám nedají spát, potože se nás dotýkají a ať chceme nebo ne, ovlivňují náš život. 

Moje zamyšlení >>>

<<>>

Dřevořezby

Literární pokusy

Občas se za dlouhých zimních večerů pusím do psaní. Výsledkem je několik povídek, i pár poetických pokusů.

Povídky >>>

Poetika >>>

 

<<>>

Fotografie

Fotografii, především fotografii krajinářské, se věnuji už od školních let. 

 

Fotografické výstavy >>>

<<>>

Kresby

 

<<>>

Glosář aneb, moje zamyšlení

Skoro tři roky jsem pracoval na vedlejší pracovní poměr jako redaktor místních novin v Pečkách. Práce redaktora mi v mnohém pomohla. Dostal jsem se do centra dění nejenom v malém městečku, seznámil jsem se s mnoha zajímavými lidmi, naučil se o tom všem psát, a vzhledem k rostoucímu nákladu novin, i jejich rozsahu, snad i poutavě. Novinařina mi ale dala mnohem víc. Setkával jsem se s nejrůznějšími lidmi, nejrůznějšími názory a povahami.

A snad až příliš často s netolerantností, neochotou, či neschopností respektovat názor jiného, neochotou hledat a nalézat kompromisy. Zdá se, jako by většinu společnosti, a nejen na úrovni obce, či města, ovládl egoismus a víra v neomylnost té své jediné a neochvějné pravdy. To mne vedlo a stále vede k zamyšlení. Kde se bere onen egoismus, ona víra ve vlastní neomylnost?

Už kdysi dávno řekl Marcus Aurelius, že:

„Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“

 

Bohužel si však tuto skutečnost velice často neuvědomujeme, a snad až příliš důvěřujeme všemu, co se nám předkládá a co se snaží vzbuzovat dojem,  stoprocentních a nezpochybnitelných fakt. Jsou to ale skutečně fakta?

Jakýkoli komentář, ať už je jeho autorem kdokoli, za fakta nepovažuji. Komentář k jakémukoli tématu vyjadřuje jen názor jeho autora, názor, který vyjadřuje jeho čistě subjektivní pocity, jeho subjektivní pohled na věc, a ten se sice může, ale také nemusí shodovat s názorem a pohledem jiných. 

Proto i moje zamyšlení jsou jen mým, čistě subjektivním názorem, se kterým můžete, ale také nemusíte souhlasit.

Zajímavý pohled do historie

Od počátků své existence na počátku 13. století, byla Osmanská říše nebezpečím nejenom svým sousedům, ale i vzdálenějším zemím, vč. evropských. Po celou dobu byla říší absolutistickou se sunitskou formou islámu, povýšeným na státní náboženství.

Po pádu Byzantské říše přišel v roce 1380 na řadu Balkán, který si Osmané na přelomu 14. a 15. století zcela podrobili. Až teď, po pádu Balkánu se Evropa vzpamatovala a její panovníci si začali uvědomovat, že se Osmanská expanze netýká jen Balkánu, ale že bude postupovat dál na západ a ohrozí celou křesťanskou Evropu. Bohužel, si toto nebezpečí uvědomili dost pozdě, což měli brzo pocítit. Konflikty mezi neustále se rozpínající Osmanskou říší a křesťanskou Evropou pokračovaly dalších téměř 300 let. Zanedlouho uplyne 335 let od konce Osmanské expanze do Evropy. Během 11. a 12. září 1683 se odehrála rozhodující bitva mezi Osmany a křesťanskou Evropou. Odhady počtů vojenských sil hovoří o 70 000 mužů na straně křesťanských a cca kolem 150 000 mužů na straně Osmanských vojsk. Bitva skončila večer 12. září, porážkou Osmanů a znamenal konec jejich rozpínavosti v Evropě.

Podrobit si Evropu vojenskou silou, se Osmanům nepodařilo. Přesto lze mezi dobou před třemi sty lety a současností spatřit jistou paralelu. Podívejme se, co se za oněch 300 let od bitvy u Vídně změnilo v Evropě a co v zemích tvořících bývalou Osmanskou říši, ovládaných dnes islámem. Zatím co se feudální Evropa stala minulostí, proběhla technická revoluce a evropské země pokročily nejen v technické vyspělosti, ale, i přes všechny problémy také v životních podmínkách Evropanů, zůstávají islámské země hluboko ve středověku. Ani ne proto, že by nedokázaly využít moderní technologie a poznatky vědy. Ani proto ne, že by trpěly nedostatkem chytrých a šikovných lidí. Jistě bychom mezi nimi našli dost těch, kteří vystudovali některou z evropských či amerických univerzit. V tom středověku zůstávají díky myšlení a lpění na zákonech vycházejících z islámského učení. Díky tomu nedosáhly technické vyspělosti a lepší životní úrovně.

A války, které za vydatné podpory mocností vedou ve jménu náboženství, je vrhají ještě hlouběji do chudoby a beznaděje. Na jednu stranu se nedivím těm, kteří z takových zemí prchají a hledají útočiště jinde. Pochopit se to jistě dá, souhlasit s tím však ne. Pokud bychom všichni souhlasili, může se snadno stát, že se evropské země dřív nebo později ostanou na podobnou úroveň, jako země, ze kterých do nich migranti přicházejí. Ani území Evropy, ani její ekonomika nejsou nafukovací a oboje má svoje hranice. A ty hranice, zejména ekonomické, se díky přílivu migrantů, většinou nezaměstnatelných a neschopných přizpůsobit se jiné kultuře a zákonům, stále zmenšují.

Východisko z této situace jistě není snadné najít. Rozhodně jím ale není nekontrolovaný a nekontrolovatelný příliv dalších a dalších migrantů a není jím ani žádné násilné řešení pomocí vojenské síly. Pokud by ale došlo k ukončení všech vojenských akcí a ke stažení všech cizích vojsk, která dnes operují na Středním a Blízkém východu, ubylo by uprchlíků, utíkajících před válkou. Pokud by se peníze vynakládané na tzv. pomoc uprchlíkům věnovali na pomoc jejich zemím, zcela jistě by ubylo i migrantů ekonomických. Pokud neuděláme nic, podaří se islamistům to, co se vojensky nepodařilo Osmanům.

Licence

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons
Uveďte původ, Neužívejte komerčně, Nezpracovávejte
3.0 Česká republika License
.

Pro možnost použití zde publikovaných fotografií ke komerčním účelům, kontaktujte autora se žádostí o udělení licence

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies,
sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.